Orman Toprağı
 

Dağlarda ve orman bölgelerinde kışın yaprağını döken geniş yapraklı ormanlar altında beslenir ve gelişir. İklim, bitki örtüsü ve yerli kaya etkisi altında oluşmuştur. Orman altında oluştuğu için organik madde (humus) bakımından zengindir, genellikle rengi koyudur. Eğimli arazilerde rüzgârların etkisi ve mevsimsel faktörlerle gelişen genç topraklardır.